За Eldrive

Елдрайв Чарджинг ЕAД е компанията, която изгражда зарядна инфраструктура за електромобили под бранда Eldrive. Нашата мрежа е единствената с национално и регионално покритие, и единствената, която предлага диверсифицирано портфолио от стандартни и бързозарядни станции. Eldrive разполага с платформа, която предоставя на потребителите информация в реално време за локацията, вида и статуса на избраната станция.

Нашата мисия е да създадем условия електромобилността да се наложи като все по-важна част от транспортния микс – както в града така и извън него.

Разполагаме със сериозен опит и екип от доказали се професионалисти. Дейността ни включва както изграждането на интегрирана мрежа от публични зарядни станции, така и капацитета да консултираме всеки от нашите клиенти. Това ни дава възможността заедно да вземем решение коя е най-подходящата спрямо нуждите му домашна зарядна станция, да я доставим и инсталираме .

Нашата визия е да спомогнем за развитието на удобен и екологично чист транспорт, който да окаже влияние не само на околната среда, но и да промени цялостно начина на мислене в посока към живот, свободен от въглеродни емисии.

Нашите Бизнес направления